.:Strona Główna:.

.:Założenie wsi:.

.:Położenie:.

.:Zabytkowy Kościół:.

.:Góra św. Michała:.

.:Aktualności:.

.:Zalew:.

.:Galeria zdjęć:.

.:Czat:.

.:Kontakt:.

 

 

 


WYBIERZ JĘZYK /

CHOOSE LANGUAGE

Poland     England


 


  ..::GÓRA ŚW. MICHAŁA::..

 
W wieku XVII częste były najazdy tatarskie na osady Pogórza Dynowskiego. Znamienne jest to, że ten okres obfitujący w liczne konflikty i wojny z których szczególnie dotkliwa dla ziemi sanockiej była napaść sprzymierzonych za Szwedami wojsk księcia siedmiogrodu Franciszka Rakoczego, które m.in. w 1656 roku spaliły Brzozów, Krosno, Duklę i wiele innych osad położonych na tym terenie, dziesiątkując ludność cywilną wciąż utożsamiany jest z mającym mniejszy zasięg i pociągający o wiele mniejsze skutki dwoma kolejnymi najazdami tatarskimi. Jeszcze w XVII wieku , a więc współcześnie do najazdów tatarskich, stały się one tłem dla licznych legend, z których najciekawsza i wciąż żywa związana jest z terenem Bliznego. W roku 1699 legenda ta została zapisana w księdze wizytacyjnej biskupa przemyskiego Jerzego Albrechta Denhoffa przy okazji opisu należącej do parafii bliźnieńskiej kaplicy pod wezwaniem św. Michała Archanioła. A oto polskie tłumaczenie owego zapisu:

 

 
"Do tego samego kościoła należy kaplica Świętego Michała Archanioła, zbudowana na górze i gruncie plebańskim przez sławnego Józefa Nałogowskiego, proboszcza bliźnieńskiego, z okazji cudu w czasie najazdu Tatarów roku Pańskiego 1624, którzy około uroczystości św. Michała Archanioła rozbili obóz w pobliskiej wsi Różanka. Stamtąd napadli na najbliższą wieś Blizne i uprowadzili w jasyr 60 ludzi. W miejsc obecnej kaplicy Świętego Michała Tatarzy zostali przepędzeni w cudowny sposób przez wielką liczbę wojsk w białych szatach. Przerażeni jeńcy, oddani w opiekę św. Michała przez Przewielebnego Księdza Proboszcza, bez żadnych szkód i w pełnej liczbie powrócili do domów, przyrzekając szczególną wdzięczność św. Michałowi. Z tej samej pobudki i wdzięczności proboszcz zbudował na miłej górze kaplicę ku wiecznej pamięci na podobieństwo kaplicy Świętego Michała na Górze Gorgano"

 

 
 
 
M.Czuba "Blizne - klejnot Pogórza"
BLIZNE ver. 3.0:. - 2004-2005 ©