.:Strona Główna:.

.:Założenie wsi:.

.:Położenie:.

.:Zabytkowy Kościół:.

.:Góra św. Michała:.

.:Aktualności:.

.:Zalew:.

.:Galeria zdjęć:.

.:Czat:.

.:Kontakt:.

 

 

 


WYBIERZ JĘZYK /

CHOOSE LANGUAGE

Poland     England


 


  ..::ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ::..

 

KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Najcenniejszym zabytkiem Bliznego jest drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych wzniesiony - jak podaje wywodzący się z tej miejscowości historyk sztuki Mariusz Czuba - w połowie XV wieku (na niewielkim wzniesieniu opadającymw kierunku Stobnicy). Zbudowany   w stylu późnogotyckim, w wieku XVII był okolony ziemnymi wałami obronnymi. Konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

WNĘTRZE KOŚCIOŁA

            Największym walorem tego zabytku jest wnętrze, a przede wszystkim polichromia pokrywająca ściany od podłogi aż po malowany strop - owa, jak pisał Tomasz Jurasz "liber pauperum (księga ubogich), ludzi nie umiejących czytać, którzy z obrazów, z ich ekspresji, ich czytelnych, religijnych przesłań wyciągali wnioski, jak w sposób moralny żyć i przykłady jak postępować. To stare malarstwo ścienne jest czymś niesłychanym dla wierzących". Polichromia w kościele w Bliznem wykonywana była na przestrzeni kilku stuleci - od XVI do XVIII wieku. W bocznym ołtarzu cudowna figura Matki Bożej Łaski Pełnej, wyrzeźbiona w drewnie lipowym ok.1500 roku (szkoła W. Stwosza).  Pierwotnie stanowiła część tryptyku ołtarza. Kiedy w XVII wieku wymieniano wystrój kościoła - usunięto stary ołtarz, a na jego miejsce wstawiono nowy    z obrazem Zwiastowania. W drewnianej wikarówce - zbudowanej przed 1699 r. - umieszczone jest niezwykle cenne muzeum parafialne posiadające w swoich zbiorach przedmioty pochodzące z kościoła. Znajduje się tam ponadto rękopis "Willa Blizne episcopalis visitatia 1745" - odpis wizytacji biskupa W.H. Sierakowskiego. W obejściu plebańskim zachował się budynek gospodarczy wzniesiony około połowy XIX wieku. Drewniany, konstrukcji sumikowo-łątkowej, kryty słomą. W części północnej wozownia. Ciekawymi przykładami drewnianego budownictwa są także: szpital dla ubogich z połowy XIX wieku oraz wybudowana w 1866 r. szkoła parafialna.
 

Kościelno - plebański zespół zabytkowy w Bliznem został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury w lipcu 2003 roku razem
z kilkoma innymi kościołami Polski Południowej.

 

BLIZNE ver. 3.0:. - 2004-2005 ©